Girişimci Çalışma Kitapçığı

 

FARMASİ GİRİŞİMCİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

 
Farmasi Entarnasyonel Ticaret Anonim Şirketi 2019. Her Hakkı Mahfuzdur. Bu doküman veya herhangi bir kısmı Farmasi’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve değiştirilemez. Bu dokümanın dağıtımı veya sunumu ile Farmasi’nin hakları ortadan kalkmış olmaz. Bu doküman ve içeriği hazırlanma amacının dışında kullanılamaz. Farmasi’ de izinsiz kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Elektronik ortamda günceldir. Basılı olması halinde kontrolsüz kopya sayılır ve Farmasi sorumluluk kabul etmez

 

 

FARMASI ENTERNASYONEL GİRİŞİMCİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

 I.  II.        AMAÇ

Bu Kitapçığın amacı 2010 yılında %100 Türk Sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olan, Ömerli Merkez Mahallesi, Uran Caddesi No: 32 Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim, resmi internet sitesi adresi  www.farmasi.com.tr olan Farmasi Enternasyonel Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Farmasi” olarak anılacaktır) ile “Girişimci” (Tanımı üçüncü maddede verilecektir) arasında kurulacak olan çalışma ilişkisinin esaslarını, kapsamını, girişimciliğin sona ermesini ve sona ermesinden sonra girişimcinin devam eden yükümlülüklerini düzenlemektir.

III.            KAPSAM

Bu kitapçık tüm Farmasi Girişimcilerini kapsar. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler unvan ve seviyeleri ne olursa olsun (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil), bu kitapçık anlamında Farmasi Girişimcisidir.

IV.            TANIMLAR

1.                Girişimci: Farmasi ürünlerinin doğrudan satışını kendi nam ve hasabına, belirli bir kazanç planı dahilinde yapan kişi veya kişilerdir.

Farmasi Girişimcisi olmak için ancak mevcut kayıtlı bir başka Girişimcinin sponsorluğunda olmak gerekmektedir. Girişimci, bu kitapçıkta belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde unvan kazanabilmektedir.

2.                Farmasi: Bu Kitapçık kapsamında aksi belirtilmediği sürece Farmasi Türkiye’ yi ifade etmektedir.

3.                Sponsorluk İlişkisi: Girişimci, üstte onun sponsoru ve daha üstte üst seviye Girişimciler ve en üstte Farmasi olacak şekilde dikey düzlemde kurulmuş olan bağı ifade etmektedir.

4.                Grup: Girişimcinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri de d